Zeven nieuwe donaties Project Gezinssteun

De afgelopen jaren is het vrij stil geweest rondom het Project Gezinssteun. Mede door toedoen van het coronavirus was het enige tijd niet mogelijk om de werkzaamheden voor dit project uit te voeren. Het Project Gezinssteun heeft al sinds zijn start het Vakantieproject gevolgd. Mede vanuit die logica zijn we in 2022 eerst weer met het vakantieproject gestart waarna dit jaar, in 2023, ook het Project Gezinssteun is opgestart. Inmiddels hebben in 2023 zeven donaties plaatsgevonden.

Hoewel het uitreiken van donaties aan gezinnen enige tijd niet mogelijk was, hebben we wel geld mogen ontvangen voor het project. Er was zodoende budget om dit jaar een flink aantal donaties te doen. Met de selectie van de kinderen voor het Vakantieproject hebben Peter en Christine ook gezinnen geselecteerd voor het Project Gezinssteun. Begin april vond de eerste donatie van 2023 al plaats en in de afgelopen periode hebben nog zes families een donatie gekregen vanuit het Project Gezinssteun.

De donaties

Donatie Koe

Voor 2023 hebben inmiddels zeven gezinnen een donatie ontvangen. De gezinnen die een donatie hebben ontvangen wonen in de regio Srednje, Opara, Kaćuni en Novi Travnik. Drie gezinnen hebben een plastic tunnelkas ontvangen waarin ze groenten kunnen verbouwen om in hun eigen behoeften te voorzien en om (extra) inkomsten te genereren. Twee gezinnen hebben een koe gedoneerd gekregen en één gezin heeft vijf schapen ontvangen.

Afwijkende donatie

Het laatste gezin heeft een donatie gekregen in natura gekregen die afwijkt van de reguliere donaties. Waar de reguliere donaties altijd zijn gericht op land- en tuinbouw, heeft dit gezin een donatie gekregen om een gezondere leefomgeving voor de kinderen van het gezin te creëren. Dit soort afwijkende donaties worden nooit uit het algemene budget van Project Gezinssteun bekostigd. Voor deze donatie hebben we dan ook een specifieke donateur aangeschreven en bereid gevonden om de donatie te doen.

Totaal aantal donaties

Stichting Kinderhulp Bosnië is in 2015 gestart met het project gezinssteun sinds de start heeft de stichting met dit project 45 arme Bosnische gezinnen ondersteund. De volgende donaties hebben plaatsgevonden:

AantalGedoneerdeAantal gezinnen
60Schapen12
16
6
Koeien en
Kalveren
17
28
2
Geiten en
Lammeren
6
1Kettingzagen1
8Plastic tunnelkassen8
1Overig1

Nieuwe donaties

In het najaar/begin van de winter zullen we weer voor de selectie van de kinderen naar Bosnië afreizen. Ook dan zullen we gezinnen bezoeken voor het Project Gezinssteun. Mogelijk vinden er nog donaties plaats voor de jaarwisseling maar het is waarschijnlijker dat de nieuwe donaties in 2024 zullen plaatsvinden.

Wilt u doneren?

Voor project gezinssteun zijn wij, net als voor het vakantieproject, volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. De budgetten van het vakantieproject en project gezinssteun zijn strikt gescheiden. Iedere bijdrage aan het project gezinssteun is welkom. Ook kunt u een arm Bosnisch gezin steunen met de donatie van de kosten voor een lam (€75,-), geit of schaap (€150,-), plastic tunnelkas (€1000,-) of koe (€1500,-).

Wilt u doneren? Maak dan een bedrag over naar NL 81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië onder vermelding van “Gezinssteun”.

Meer informatie?

Klik hier als u meer informatie wilt over het Project Gezinssteun.

Zeven nieuwe donaties Project Gezinssteun

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven