Financieel

Onder deze paragraaf treft u onder elkaar de meest recente financiële exploitatie van Stichting Kinderhulp Bosnië. De stichting heeft jaarlijks ongeveer €19.750,- nodig om 40 kinderen naar Nederland te laten komen. Sinds de oprichting lukt het de Stichting om dit bedrag jaarlijks bijeen te krijgen door middel van fondswerving en donaties. Daarnaast is een buffer opgebouwd voor onverwachte uitgaven. Dit maakt dat sprake is van een gezonde financiële situatie. In verband met de coronapandemie in 2021 heeft een aangepast vakantieproject in Bosnië zelf voor plaatsgevonden voor 20 kinderen.

Naast het vakantieproject is Stichting Kinderhulp Bosnië in 2015 het project “Gezinssteun Bosnië” begonnen. Hierbij krijgen erg arme families een donatie in natura zoals een koe, een paar schapen of geiten, een plastic tunnel voor de verbouw van groenten enz. Hierdoor krijgen deze gezinnen weer een duurzame toekomst. Door de beperkingen rondom de coronapandemie is het project Gezinssteun in 2021 gepauzeerd geweest.

Exploitatie vakantieproject 2021

Opbrengsten:

(Bedragen in euro’s)

Sponsors586
Fondswerving2.500
Tientjesactie315
Overige inkomsten0
Niet uitgekeerde vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur0 (zie rechter kolom)
Incidentele baten0
Totale opbrengsten3.401
Kosten:

(Bedragen in euro’s)

Bankkosten371
Verzekeringen0
Paspoorten/ visa0
Buskosten0
Programmakosten2.892
Kosten Bosnische begeleiders in Nederland0
Reis- en verblijfskosten Bosnië373
Kosten fondswerving0
Overige kosten264
Vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur0 (zie linker kolom)
Incidentele lasten0
Totale kosten3.900
Resultaat vakantieproject 2021:
Totaal resultaat-€499,-
  
Aantal kinderen 20
Kosten per kind
(excl. vrijwilligersvergoeding en incidentele lasten)
€ 195,01

Exploitatie Project Gezinssteun 2021

Opbrengsten:

(Bedragen in euro’s)

Fondswerving125
Overige inkomsten0
Opbrengsten kalveren0
Incidentele baten0
Totale opbrengsten125
Kosten:

(Bedragen in euro’s)

Donaties aan gezinnen0
Organisatiekosten Bosnië0
Overige kosten0
Veetransport/dierenarts0
Bankkosten0
Incidentele lasten0
Totale kosten0
Resultaat Project Gezinssteun 2021:
Totaal resultaat€125,-
Aantal gezinnen0
Schuiven naar boven