Financieel

Financieel

Op deze pagina treft u onder elkaar de meest recente financiële exploitatie van Stichting Kinderhulp Bosnië. De stichting heeft jaarlijks ongeveer tussen de €15.000,- en €20.000,- nodig om 40 kinderen naar Nederland te laten komen. Sinds de oprichting lukt het de Stichting om dit bedrag jaarlijks bijeen te krijgen door middel van fondswerving en donaties. Daarnaast is een buffer opgebouwd voor onverwachte uitgaven. Dit maakt dat sprake is van een gezonde financiële situatie. In 2022 hebben we na twee coronajaren weer 38 kinderen ontvangen in Nederland.

Naast het vakantieproject is Stichting Kinderhulp Bosnië in 2015 het project “Gezinssteun Bosnië” begonnen. Hierbij krijgen erg arme families een donatie in natura zoals een koe, een paar schapen of geiten, een plastic tunnel voor de verbouw van groenten enz. Hierdoor krijgen deze gezinnen weer een duurzame toekomst. In 2022 is heeft de prioriteit gelegen bij het doorstarten van het vakantieproject gelegen. Daarnaast bouwt het project gezinssteun in de regel voort op de selectie voor het vakantieproject. In 2023 is het project gezinssteun weer opgestart.

Exploitatie vakantieproject 2022

Opbrengsten:

(Bedragen in euro’s)

Sponsors1.356
Fondswerving250
Tientjesactie15
Overige inkomsten0
Niet uitgekeerde vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur3.692 (zie kostentabel)
Incidentele baten0
Totale opbrengsten5.312
Kosten:

(Bedragen in euro’s)

Bankkosten332
Verzekeringen1.197
Paspoorten/visa/selectiereis803
Buskosten Bosnië5.900
Programmakosten1.917
Kosten Bosnische begeleiders in Nederland260
Reis- en verblijfskosten Bosnië1.693
Kosten fondswerving0
Overige kosten207
Vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur3.692 (zie opbrengstentabel)
Incidentele lasten0
Totale kosten16.001
Resultaat vakantieproject 2022:
Totaal resultaat-€10.688
  
Aantal kinderen 38
Kosten per kind
(excl. vrijwilligersvergoeding en incidentele lasten)
€ 323,92

Exploitatie Project Gezinssteun 2022

Opbrengsten:

(Bedragen in euro’s)

Fondswerving0
Overige inkomsten0
Opbrengsten kalveren7.400
Incidentele baten0
Totale opbrengsten7.400
Kosten:

(Bedragen in euro’s)

Donaties aan gezinnen0
Organisatiekosten Bosnië0
Overige kosten0
Veetransport/dierenarts0
Bankkosten0
Incidentele lasten0
Totale kosten0
Resultaat Project Gezinssteun 2022:
Totaal resultaat€7.400,-
Aantal gezinnen0
Schuiven naar boven