Gastgezin worden

Gastgezin worden

Word gastgezin en geef de vakantie van een leven!

Voor het vakantieproject 2024 hopen we weer 40 kinderen uit arme Bosnische gezinnen de vakantie van hun leven in Nederland te kunnen bieden. Gastgezinnen zijn daarvoor onmisbaar. We vragen een gastgezin om gedurende de zestien dagen dat de kinderen in Nederland zijn een warm thuis twee kinderen te bieden.

“Het belangrijkste wat van u gevraagd wordt: een warm thuis voor twee kinderen, waar ze kunnen spelen, slapen en eten.”

Hoe meer gastgezinnen zich bij ons aansluiten, des te meer kinderen er kunnen worden uitgenodigd

Bij voorkeur heeft een gastgezin zelf ook opgroeiende kinderen. Ook gastgezinnen die zelf geen kinderen (in huis) hebben, maar wel ervaring hebben in het omgaan met kinderen kunnen meedoen.

Stichting Kinderhulp Bosnië bestaat volledig uit vrijwilligers. Gastgezinnen zijn het aller belangrijkst. Zonder gastgezinnen kunnen we de kinderen niet de vakantie van hun leven in Nederland bieden. Wij kunnen gelukkig bouwen op een groep van vaste, zeer gemotiveerde gastgezinnen. Hoe meer gastgezinnen zich bij ons aansluiten, des te meer kinderen er kunnen worden uitgenodigd.

De kinderen worden twee aan twee ondergebracht het gebied van Maas en Waal en omgeving gedurende 16 dagen. In samenwerking met scholen uit Bosnië en Fondacija Hastor worden kinderen uit arme gezinnen uit Bosnië geselecteerd. Zij zijn (in principe) tussen de leeftijd van 8 t/m 11 jaar en komen maar één keer op vakantie in Nederland.

Van zaterdag 8 tot en met zondag 23 juni 2024 zullen we de kinderen volgens de huidige planning in Nederland ontvangen. De stichting organiseert twee keer per week (meestal een hele dag) een leuk programma voor de kinderen. In principe zijn deze activiteiten verplicht. De gastgezinnen zijn natuurlijk bij deze activiteiten altijd van harte welkom.

Waarom twee kinderen samen?

Er is heel bewust voor gekozen om de kinderen twee aan twee onder te brengen bij gastgezinnen. Het voorkomt een stukje heimwee en de kinderen hebben steun aan elkaar. Het is tenslotte niet niks om voor het eerst van je leven echt van huis vandaan te zijn.

Er is heel bewust voor gekozen om de kinderen twee aan twee onder te brengen bij gastgezinnen. Het voorkomt een stukje heimwee en de kinderen hebben steun aan elkaar. Het is tenslotte niet niks om voor het eerst van je leven echt van huis vandaan te zijn. Verder is het voor de kinderen leuk om samen met hun vriendje of vriendinnetje te logeren. Ze kunnen met elkaar spelen en praten over de nieuwe ervaringen. Slapen doen de kinderen gewoon op één kamer, als de heimwee toch toeslaat dan is dat meestal ’s nachts.

Meestal zijn het twee vriendjes of vriendinnetjes die samen in een gastgezin verblijven. Soms zijn het echter ook broertjes en/of zusjes. Een gastgezin mag zelf de voorkeur uitspreken voor meisjes of jongetjes en de leeftijd van de kinderen.

“Voor de kinderen is het leuk om samen met hun vriendje of vriendinnetje te logeren, overdag kunnen ze samen met elkaar spelen en ze kunnen ook met elkaar praten over de nieuwe ervaringen.”

Wat doen de kinderen in Nederland?

Zoals de naam ‘vakantieproject’ al aangeeft komen de kinderen in Nederland op vakantie. Tijdens het verblijf in Nederland organiseert de stichting ongeveer om de dag een activiteit voor de kinderen. Gastgezinnen zijn van harte welkom bij deze activiteiten. De activiteiten bieden ook de mogelijkheid om even zonder de kinderen aan de dagelijkse dingen toe te komen.

Wanneer er geen activiteit is zijn de kinderen bij de gastgezinnen. Bij de gastgezinnen draaien de kinderen gewoon mee in het gezin. De regels binnen het gastgezin zijn ook de regels die gelden voor de kinderen. Daar vermaken zij zich door samen te spelen, te fietsen, puzzelen, tekenen en al het andere waar ieder kind zich mee vermaakt. Thuis beleven de kinderen vaak het meeste plezier aan wat voor Nederlandse kinderen heel gewoon is. Natuurlijk wordt wel aan gastouders gevraagd om aanwezig te zijn en op de kinderen te passen.

Hoe communiceer je met de kinderen?

Kinderen uit Bosnië spreken natuurlijk Bosnisch. Sommige kinderen spreken naast Bosnisch ook Engels of Duits, maar dat geldt niet voor de meeste kinderen. De ervaring leert dat de communicatie met de kinderen nooit een echt probleem oplevert. Voor kinderen onderling blijkt ieder jaar maar weer dat de taal zelfs helemaal geen probleem is. Om samen te kunnen spelen en vriendschappen op te bouwen hebben kinderen helemaal geen taal nodig.

Ook in het contact tussen de gastouders en de Bosnische kinderen zien we dat het altijd lukt om met handen en voeten, woordjes Engels en Google Translate elkaar te begrijpen. Vanuit de stichting is er ook altijd hulp beschikbaar. In het programmaboekje zit een tweetalige taalkaart die het mogelijk maakt om bepaalde woorden of zinnen aan elkaar duidelijk te maken. Ook is het mogelijk om 24/7 te bellen met de Bosnische begeleidsters die zowel Engels of Duits als ook Bosnisch spreken en als tolk kunnen fungeren bij problemen.

Hulp in geval van problemen

Met de kinderen komen ook twee volwassen begeleiders mee uit Bosnië die de kinderen goed kennen en kunnen tolken in het Engels of Duits. Tijdens het verblijf

Hulp in geval van problemen

Met de kinderen komen ook twee volwassen begeleiders mee uit Bosnië die de kinderen goed kennen en kunnen tolken in het Engels of Duits. Tijdens het verblijf van de kinderen zijn de bestuursleden en de begeleiders 24 uur per dag bereikbaar. De kinderen en u als vrijwilliger zijn volledig verzekerd. Bij dokters- of tandartsbezoek gaan de begeleiders samen met een bestuurslid van de stichting altijd mee om het kind uit te leggen wat er gaat gebeuren en om het gerust te stellen.

van de kinderen zijn de bestuursleden en de begeleiders 24 uur per dag bereikbaar. De kinderen en u als vrijwilliger zijn volledig verzekerd. Bij dokters- of tandartsbezoek gaan de begeleiders samen met een bestuurslid van de stichting altijd mee om het kind uit te leggen wat er gaat gebeuren en om het gerust te stellen.

Aanmelden als gastgezin

Kinderhulp Bosnië kan niet bestaan zonder gastgezinnen. Hopelijk bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden. Voor aanmelding als gastgezin kunt u altijd terecht bij de voorzitter van de Stichting: Peter Keemers, tel. +31 6 11012989 of een e-mail sturen naar: kinderhulpbosnie@hotmail.com. De activiteiten die we organiseren voor de kinderen vinden plaats in de regio Rijk van Nijmegen/Land van Maas en Waal. Omdat de deelname van de kinderen aan de activiteiten verplicht is heeft het de voorkeur dat de gastgezinnen ook in de regio Rijk van Nijmegen/Land van Maas en Waal wonen. Zolang het voor de gastgezinnen echter geen bezwaar is om de kinderen over langere afstand naar de activiteiten te brengen en weer op te halen staan wij daar positief tegen over. Sinds afgelopen jaar hebben we dan ook goede ervaringen met gemotiveerde gastgezinnen die buiten de regio Rijk van Nijmegen/Land van Maas en Waal wonen.

Na uw aanmelding krijgt u bezoek van twee van onze bestuursleden voor een informatiebezoek. Als alles van beide kanten positief is bevonden wordt een inschrijfformulier ingevuld. Om gastgezin te kunnen worden vragen wij verder, met uw toestemming, een “Verklaring Omtrent Gedrag” aan voor alle inwonende personen vanaf 18 jaar en vragen wij u ook naar twee referentieadressen.

Als u besluit u definitief mee te doen als gastgezin, dan is het belangrijkste wat er van u gevraagd wordt: een warm thuis voor twee kinderen, waar ze kunnen spelen, slapen en eten. Voorafgaand aan het verblijf van de kinderen krijgt u tijdens de informatieavond een programmaboekje met ook contactgevens voor wanneer zich problemen voordoen.

De kosten zijn aftrekbaar

Stichting Kinderhulp Bosnië een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kosten van opvang en transportkosten als gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Stichting Kinderhulp Bosnië een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kosten van opvang en transportkosten als gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Voor 2023 was dit bedrag €22,29 per dag per kind van 0 t/m 8 jaar en €22,59 per dag per kind van 9 t/m 11 jaar en €0.19 per gereden kilometer. In totaal kunt u dus voor de opvang van de kinderen 16 (dagen) x 2 (kinderen) x €22,29 = €713,28 of 16 (dagen) x 2 (kinderen) x €22,86 = €722,88 aftrekken bij het onderdeel giften van uw aangifte.

Daar komt de aftrek voor de gereden kilometers dan nog bij. Dit zijn echter alleen die kilometers die noodzakelijkerwijs zijn verreden, dus naar bijeenkomsten van de stichting. Op de site van de belastingdienst staat meer informatie over de voorwaarden voor aftrek van giften.

Helaas heeft Stichting Kinderhulp Bosnië geen mogelijkheden om u te ondersteunen bij verschil van mening met uw belastinginspecteur. Wel kunnen wij een verklaring verstrekken waarin wij aangeven dat uw gezin twee gastkinderen heeft opgevangen. Soms is deze verklaring nodig voor de belastingdienst, die in sommige gevallen om bewijsmateriaal vraagt.

Nog twijfels? Lees de ervaringen van anderen:

In het gastenboek kunnen gastouders en anderen hun ervaring delen met het vakantieproject van Kinderhulp Bosnië.

Lees het verhaal van Job

Toen mijn ouders begonnen als gastgezin was ik tien jaar, inmiddels zijn mijn ouders al meer dan mijn halve leven gastouder ben ik zelfs toegetreden tot het bestuur van de stichting. Het ieder jaar opvangen van twee vreemde kinderen thuis brengt veel dynamiek in huis, maar het is als opgroeiend kind ook een heel leerzame ervaring. Vol overtuiging van het goede werk dat mijn ouders als gastgezin hebben gedaan deel ik dan ook graag mijn ervaring van de afgelopen jaren.

Overtuigd? Meld u aan als gastgezin!

Schuiven naar boven