Over

Over

Stichting Kinderhulp Bosnië is een onafhankelijke non-profit organisatie, of Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers en richt zich op twee projecten. Enerzijds organiseert de stichting jaarlijks een vakantieproject voor Bosnische kinderen die in armoede moeten opgroeien. Anderzijds streeft de stichting er naar om met het project gezinssteun Bosnische gezinnen te ondersteunen op weg uit armoede.

Achtergrond

Stichting Kinderhulp Bosnië is in januari 2007 opgericht als voortzetting van een werkgroep binnen Stichting Pax Kinderhulp. Deze werkgroep was sinds 1992 actief met het jaarlijks organiseren van vakanties voor kinderen in Bosnië die in moeilijke omstandigheden verkeren. Eén van de redenen om als zelfstandige stichting verder te gaan was de mogelijkheid om in die hoedanigheid niet slechts 20, maar een volle bus (circa 40 kinderen) jaarlijks de vakantie van hun leven te kunnen bieden.

In 2015 is Stichting Kinderhulp Bosnië naast het vakantieproject ook van start gegaan met het project gezinssteun. Het doel van dit project is om arme gezinnen in natura door bijvoorbeeld het doneren van vee te ondersteunen in hun weg uit de armoede. Door deze donaties kunnen de gezinnen structureel (extra) inkomen genereren waardoor ze in staat zijn hun situatie te verbeteren.

Waarom Bosnië?

Het uiteenvallen van de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië begin jaren ’90 werd gevolgd door verschrikkelijke (burger)oorlogen. Het zwaarste geweld brak uit tijdens de burgeroorlog in het huidige Bosnië en Herzegovina. Deze burgeroorlog duurde van 6 april 1992 – 14 december 1995. Nog steeds kampt Bosnië en Herzegovina met problemen als gevolg van deze oorlog en de omschakeling van een communistisch naar een kapitalistisch systeem. Deze problemen zijn onder meer ernstige sociale ongelijkheid, armoede en corruptie. Ook is er in het land nog steeds sprake van (etnische) spanningen en een instabiele politieke situatie. Veel kinderen groeien als gevolg hiervan op in ernstige en uitzichtloze armoede. Juist voor deze kinderen zet Stichting Kinderhulp Bosnië zich in.

Over de stichting

Financieel

Stichting Kinderhulp Bosnië steunt volledig op sponsoring, donaties en vrijwilligers. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Nog belangrijker zijn de gastouders die nodig zijn om ieder jaar ongeveer 40 kinderen tijdens het vakantieproject een warm thuis in Nederland bieden. Donaties en sponsoring zijn nodig om de kosten van het vakantieproject te dragen en natuurlijk ook voor het de donaties van het project gezinssteun. Stichting Kinderhulp Bosnië is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

Bestuur en vrijwilligers

De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Naast het bestuur steunt de stichting op vrijwillige gastgezinnen en andere individuen die de stichting een warm hart toedragen. Ook in Bosnië zelf heeft de stichting inmiddels een bescheiden netwerk opgebouwd met vrijwilligers. Met deze vrijwilligers en in samenwerking met Fondacija Hastor en onze contactpersoon Ramo Hastor vindt onder meer de selectie voor beide projecten plaats. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Peter KeemersVoorzitter
Contact gastgezinnen en fondsenwerving
Malden06-11012989
Amela Hodzic Mehic -TatarevicSecretaris
Contact gastgezinnen
Nijmegen06-49944317
René VaderPenningmeesterKleve06-39872772
Christine ZantmanAlgemene takenZeeland0486-450055
Job VerwaaijAlgemene taken
Website
Gassel06-23287567
v.l.n.r.: René Vader, Peter Keemers, Christine Zantman, Amela Hodzic Mehic-Tatarevic en Job Verwaaij
Schuiven naar boven