Project Gezinssteun

Sponsort u een arm Bosnisch gezin met een lam (€ 75,-), een schaap of geit (€ 150,-), een koe (€ 1500,-) of een tuinbouwtrekker (€ 2500,-)?
Maak dan een bedrag over naar NL 81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië onder vermelding van “Gezinssteun”.

Doelgroep

De doelgroep van dit project is gezinnen met kinderen die onder het Bosnische bestaansminimum verkeren. Omdat de kinderen die een vakantiereis naar Nederland hebben meegemaakt uit de armste gezinnen komen en wij hen dus goed kennen, krijgen hun gezinnen de voorkeur, maar ook andere arme Bosnische gezinnen kunnen een beroep doen op dit fonds.

Voorwaarden voor de gezinnen

Gezinnen moeten ervaring hebben met het omgaan met de donatie. Zo zal een familie die een koe krijgt ervaring moeten hebben met het houden van rundvee. Ook zal er adequate huisvesting voor het vee moeten zijn. Verder moet het gezin gemotiveerd zijn om er alles aan te doen om de gift zo rendabel mogelijk te maken en er mag geen sprake zijn van alcoholmisbruik in het gezin. Indien de kennis binnen het gezin op bepaalde gebieden tekort schiet dan moet die lacune worden opgevuld voordat de donatie aan het gezin wordt overhandigd. Zo kan bv. een gezinslid leren melken bij een veehouderij in de buurt van de familie voordat de koe aankomt.

Begeleiding

De meeste donaties zullen dieren zijn. Voor een gift in de vorm van dier(en) wordt de lokale dierenarts als begeleider van het gezin aangesteld. De dierenarts moet samen met de vertegenwoordigers van Stichting Kinderhulp Bosnië beoordelen of het gezin een training nodig heeft. Hij zal de dier(en) bij aankomst bij het gezin uitgebreid klinisch onderzoeken en de aankoop kan alleen doorgang vinden als deze door de dierenarts wordt goedgekeurd. In geval van de donatie van een koe zal de dierenarts de koe regelmatig onderzoeken en controleren of de aankoop wel goed wordt verzorgd en behandeld.

Gedoneerde families 

Met de binnengekomen donaties in 2015 en 2016 (tot september) hebben al 9 families een donatie gekregen en hebben 11 families een toezegging gehad dat zij in december 2016 hun donatie zullen krijgen. Enkele families zullen daarvoor nog wel een goede stal moeten bouwen, zodat de dieren in de soms strenge Bosnische winter goed kunnen doorstaan. 

Controle

iedere 3 maanden bezoekt een delegatie van het bestuur van Stichting Kinderhulp Bosnië de gedoneerde families om zelf te kunnen bezien of de donatie wel goed is terecht gekomen.

Overzicht van de gedoneerde families

Voor een samenvatting en individuele gegevens van de gedoneerde families klik hier.

Informatie

Meer informatie nodig? Stuur dan een mail naar: kinderhulpbosnie@hotmail.com of de voorzitter Peter Kremers op 06-11012989. Klik hier voor de volledige beschrijving van het project.

Schuiven naar boven