Project Gezinssteun: Eerste donatie 2023

Project Gezinssteun weer van start

Door de beperkingen die de coronaperiode met zich meebrachten heeft het project gezinssteun enkele jaren stilgelegen. Na het opstarten van het vakantieproject in 2022, is het project gezinssteun inmiddels ook weer opgestart. Naast het creëren van één gelukkige herinnering voor kinderen uit de armste gezinnen in Bosnië probeert Stichting Kinderhulp Bosnië waar mogelijk ook gezinnen een steun in de rug te bieden op hun weg uit de armoede. Inmiddels heeft de eerste donatie weer plaatsgevonden. Door middel van het project gezinssteun kunnen arme gezinnen die aan de voorwaarden voldoen een donatie in natura ontvangen. Het doel van deze donatie is om op langere termijn de economische positie van de gezinnen te verbeteren.

Doelgroep

De doelgroep van het project zijn gezinnen met kinderen die onder het Bosnische bestaansminimum leven. Door de donatie van bij voorbeeld een lam, geit of tunnelkas kunnen de gezinnen aan de slag met het verbeteren van hun economische positie. De gezinnen moeten onder meer laten zien dat zij gemotiveerd zijn om de gift zo rendabel mogelijk maken door bijvoorbeeld voorbeeld voorbereidingen te treffen op de gift en er mag geen sprake zijn van alcoholproblematiek.

Geplande donaties 2023

In combinatie met de tweede selectiereis voor het vakantieproject 2023 hebben Peter en Christine vanuit het bestuur arme gezinnen bezocht die mogelijk in aanmerking kwamen voor het project gezinssteun. Als gevolg hiervan zijn int totaal drie koeien, zes schapen en twee plastic tunnelkassen toegezegd aan zes gezinnen. Met deze donaties krijgen de gezinnen de hoop op een betere toekomst van zichzelf en hun kinderen.

Eerste donatie van een plastic tunnelkas aan familie Čelik

Begin april heeft de eerste donatie van een plastic tunnelkas inmiddels plaatsgevonden bij familie Čelik. De familie woont in het dorpje Gajevi nabij Srednje. De dochter van het gezin Elma is 11 jaar en is afgelopen jaar in Nederland geweest met het vakantieproject. Zij heeft nog een jonger broertje en zusje. De vader van Elma is 33 jaar oud en werkt in de bosbouw als houthakker. De moeder is 32 jaar oud en zorgt als huisvrouw voor het gezin. De familie woont in een klein maar net huisje. Het doel van de tunnelkas is dat de familie groeten kan kweken en verbouwen voor het eigen gebruik om zo gezinsuitgaven te verminderen. Dat wat zij over hebben kunnen ze verkopen om zo het inkomen van het gezin verder te verbeteren.

De fundering is gestort en het geraamte van de tunnelkas wordt opgebouwd. De foto is gemaakt door ons contact in Bosnië, Ramo Hastor.
Elma samen met haar ouders voor het opgebouwde geraamte van de kas. Foto gemaakt door ons contact in Bosnië, Ramo Hastor.
Project Gezinssteun: Eerste donatie 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven