Helaas in 2020 geen Bosnische kinderen te gast

Op 11 maart begonnen voorzitter Peter van Laar en penningmeester Peter Keemers vol goede moed aan het selecteren van de Bosnische kinderen in Tuzla en omgeving. Al snel bleek dat wegens de toen net begonnen Corona-problemen er weinig Bosnische ouders bereid waren om hun kinderen aan ons toe te vertrouwen.

Toen ’s avonds de mededeling kwam dat met onmiddellijke ingang alle Bosnische scholen werden gesloten stonden wij voor een voldongen feit en moesten onze plannen wijzigen: Geen kinderen meer bezoeken. Op 12 maart zijn wij naar een (voor ons) nieuw vluchtelingenkamp in Mihatovici gereden. Dit kamp is veel groter dan Karaula; naar schatting 4 – 6 keer zo groot en heeft een eigen schooltje waar ca. 60 kinderen op zitten. Ongeveer 30 kinderen zijn tussen 8 en 12 jaar. Omdat de school (uiteraard) was gesloten, konden we niet spreken met de directeur of leerkrachten. In het fotoalbum kunt u enkele foto’s van dit kamp zien.

Daarna zijn we nog naar Memici gereden om met de schoolleiding te spreken (zij waren nog wel aanwezig) en naar enkele kinderen die bij ons te gast zijn geweest. Verder hebben we Ajla (begeleidster uit 2019) opgezocht en hebben we het mausoleum in Potocari / Srebrenica bezocht.

Omdat in een paar dagen tijd de Corona-problematiek in alle hevigheid losbarstte heeft het bestuur met grote spijt het droevige besluit moeten nemen om dit jaar af te zien van de komst van de Bosnische kinderen. Wij hopen uiteraard dat in het jaar 2021 alle huidige gastgezinnen zullen aanblijven en dat we er dan met z’n allen voor zorgen dat het een geweldig verblijf voor onze Bosnische kinderen zal worden!

De gastouderreis, die van 8 tot 12 september plaats vindt gaat vooralsnog gewoon door. De gastouders die al eerder hebben meegedaan gaan dan met een tolk “hun” Bosnische kinderen thuis bezoeken. Voor nieuwe gastgezinnen wordt een kennismaking met Bosnië georganiseerd. Bij deze kennismaking worden de volgende bezoeken gepland: het mausoleum van Potocari / Srebrenica; vluchtelingenkampen; arme gezinnen en een toeristisch bezoek aan de hoofdstad Sarajevo.

Helaas in 2020 geen Bosnische kinderen te gast
Schuiven naar boven