Familie Gooiker heeft de Vierdaagse weer uitgelopen!!!

Familie Gooiker heeft ook dit jaar haar huis en hart opengesteld voor 2 arme Bosnische kinderen. Zij zijn zeer begaan met deze kinderen die onder moeilijke omstandigheden moeten opgroeien. In september gaan 3 gezinsleden dan ook mee met de gastouderreis. Zij gaan “hun” kinderen dan thuis in Bosnië bezoeken.

Ook is het gezin zeer sportief, dit jaar liepen Annemarie, Frans en Tom Gooiker de Vierdaagse van Nijmegen en alle drie hebben hem uitgelopen, uiteraard aangemoedigd door de voltallige familie! Annemarie heeft zelfs al voor de 28e keer deelgenomen aan de Vierdaagse! Evenals in 2018, deden zij mee aan de sponsorloop en wel voor Stichting Kinderhulp Bosnië.

Zoals op de foto is te zien, was op dat moment €610 bij elkaar gewandeld, maar op dit moment (21 juli) is het bedrag al aangegroeid tot €660. Een prachtige bijdrage voor de Bosnische kinderen!

U kunt familie Gooiker nog steeds sponsoren via  https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/wandelaars/annemarie-gooiker-0/47fa76d5-c712-4ceb-8e55-4fa3bee41eb5.

Omdat Stichting Kinderhulp Bosnië ANBI gecertificeerd is, kun u uw gift bij de inkomstenbelasting aftrekken. Bij onze Stichting wordt 100% van de giften aan het doel besteed!

Familie Gooiker heeft de Vierdaagse weer uitgelopen!!!
Schuiven naar boven