Bosnische kinderen bij de gastgezinnen!

Afgelopen zondag 9 juni zijn 26 Bosnische kinderen na een busreis van 26 uur aangekomen in Bergharen. Bij het afscheid in Bosnië zijn bij de ouders van de kinderen vele traantjes gevloeid. Voor verreweg de meeste kinderen is het de eerste keer dat ze van huis zijn en dan nog eens voor 3 weken naar een voor hen ver en onbekend land! Bij de kinderen is er veel minder emotie; zij kijken uit naar “de vakantie van hun leven”……………

Blijkbaar is er een groot vertrouwen onder de ouders in onze stichting, zodat zij hun kostbaarste bezit, hun kinderen, aan ons toevertrouwen. Vele ouders realiseren zich ook dat dit de enige kans is voor hun kinderen om kennis te maken met een andere (westerse) maatschappij. Veel kinderen komen uit kleine dorpen en gehuchten en dit jaar maar liefst uit 6 plaatsen: Kladanj, Višća, Živinice, Memići, Sapna en Teočak.

Tijdens de busreis hebben de kinderen zich – ondanks de zeer lange duur – heel goed gedragen. Ook tijdens de nacht werd er heel goed geslapen en zij kwamen dan ook redelijk fris aan in Bergharen. Daar werden zij gekoppeld aan hun gastgezinnen en al ’s middags werd er al een aantal foto’s onderling uitgewisseld.

Dit jaar was er ook een unicum: voor het eerst waren er 2 gastgezinnen die maar liefst 4 kinderen in hun huis opnamen. Daar het tekort aan gastgezinnen konden wij daardoor 4 extra kinderen meenemen naar Nederland.

Natuurlijk loopt de aanpassing in het ene gezin gemakkelijker dan in een ander gezin. De kinderen moeten ook een enorme cultuurstap maken. Zij verstaan de gastouders niet (op een enkel kind na dat Engels spreekt) en het huis en de omgeving ziet er totaal anders uit dan zij gewend zijn. Vaak wordt er met een software programma als Google translate gecommuniceerd. Ook het Bosnisch – Nederlandse taalboekje van de Stichting wordt in sommige gezinnen veelvuldig gebruikt. In de praktijk zijn er daarom weinig problemen met de communicatie tussen de Nederlandse gezinnen en hun Bosnische gasten.

En als er al problemen zijn, dan staan de 2 Bosnische begeleidsters Džulisa en Ajla paraat om samen met een bestuurslid van de Stichting een en ander op te lossen. Ook gaan zij op huisbezoek naar alle gezinnen om eventuele vragen van de gastgezinnen én de Bosnische kinderen te beantwoorden en om het onderling contact te goed te laten verlopen.

Bent u nog geen gastgezin en denkt u erover om dat het volgend jaar dat te gaan worden, neem dan a.u.b. vrijblijvend contact op met de Stichting. Wij komen graag naar u toe om alles te bespreken. Pas na dit gesprek besluit u definitief of u gastgezin wilt zijn of niet. Doe het want wij zitten te springen om gastgezinnen en het is een niet te vergeten ervaring!

Bosnische kinderen bij de gastgezinnen!
Schuiven naar boven