Financieel

Stichting Kinderhulp Bosnië heeft jaarlijks ongeveer EUR 19.750,—nodig om 40 kinderen naar Nederland te laten komen. Sinds de oprichting lukt het de Stichting om dit bedrag jaarlijks bijeen te krijgen door middel van fondswerving en donaties. Daarnaast is een buffer opgebouwd voor onverwachte uitgaven. Dit maakt dat sprake is van een gezonde financiële situatie. Exploitatie 2018 van het vakantieproject in Euro’s:

Opbrengsten:

Sponsors3.668 
Fondswerving via BIS
Tientjesactie2.561
Overige inkomsten35
Niet uitgekeerde vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur5.916 (zie onder)
Incidentele baten0
Totale opbrengsten12.180

Kosten:

Bankkosten311
Verzekeringen944
Paspoorten/ visa873
Buskosten7.950
Programmakosten1.173
Kosten Bosnische begeleiders in Nederland250
Reis- en verblijfskosten Bosnië1.598
Kosten fondswerving BIS0
Overige kosten632
Vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur5.916.(zie boven)
Incidentele lasten0
Totale kosten19.647
Totaal resultaat– € 7.467
  
Aantal kinderen  40
Kosten per kind
(excl. vrijwilligersvergoeding en incidentele lasten)
€ 343,28
Schuiven naar boven